Račva plus

Račva plus za nosače kablova visine 50 mm. Koristi se kod formiranja raskrsnica u obliku znaka plus.

Tip Širina Visina Debljina Šifra artikla
mm mm mm PL
X PNK 5 5 PL 50 50 1 10030090
X PNK 5 10 PL 100 50 1 10030091
X PNK 5 16 PL 160 50 1 10030092
X PNK 5 20 PL 200 50 1 10030093
X PNK 5 30 PL 300 50 1 10030094
X PNK 5 40 PL 400 50 1 10030095
X PNK 5 50 PL 500 50 1 10030096
X PNK 5 60 PL 600 50 1 10030097
  TC
X PNK 5 5 TC 50 50 1 10020066
X PNK 5 10 TC 100 50 1 10020067
X PNK 5 16 TC 160 50 1 10020068
X PNK 5 20 TC 200 50 1 10020069
X PNK 5 30 TC 300 50 1 10020070
X PNK 5 40 TC 400 50 1 10020071
X PNK 5 50 TC 500 50 1 10020072
X PNK 5 60 TC 600 50 1 10020073