Infrastruktura

Infrastrukturni projekti, poput aerodroma, tunela, stanica itd... Postavljaju vrlo stroge zahteve u pogledu sigurnosti, fleksibilnosti i trajnosti sistema kablovskih nosača. Prevencija požara je i ovde od presudnog značaja. Sistemi nosača kablova sa vatrootpornošću održavaju svoju funkciju u slučaju požara i na taj način doprinose nastavku rada objekta.