Industrija

Lestvičasti nosači kablova su opcija koja se obično bira za industrijske instalacije. Tip lestvičastihnosača kablova određuje se na osnovu niza faktora, kao što su rasponi, razmak nosača i potrebna opterećenje.