Nosač kablova PNKP

PNKP bočne visine 50 mm. Nosač kablova isporučuje se sa svim relevantnim pričvrsnim sistemima. Nosač kablova isporučuje se u dužinama 2000mm, 3000mm i 6000mm.Tip Širina Visina Debljina Dužina Korisni presek Dozvoljeno opterećenje (kg/m) Šifra artikla
mm mm mm mm cm2 1.5m 2.0m 2.5m PL
PNKP 5 5 300 PL 50 50 0.75 3000 23 112 80 52 10040001
PNKP 5 10 300 PL 100 50 0.75 3000 48 110 78 46 10040002
PNKP 5 20 300 PL 200 50 0.75 3000 98 102 75 48 10040003
PNKP 5 30 300 PL 300 50 0.75 3000 148 100 74 44 10040004