Mrežasti nosač kablova MNK L 3000 H 105mm

MNK regal bočne visine 105 mm sa click sistemom zabravljivanja. Zahvaljujući click sistemu spajanja regala nisu potrebni pričvsni sistemi. Nosač kablova isporučuje se u dužinama 2000 i 3000 mm (korisne dužine). Diametar žice iznosi 3,9 mm.Tip Širina Visina Debljina žice Dužina Korisni presek Šifra artikla
mm mm mm mm cm² GL
MNK 50/105/3000 GL 50 105 3.9 3000 50 50010020
MNK 100/105/2000 GL 100 105 3.9 3000 100 50010021
MNK 200/105/3000 GL 200 105 3.9 3000 200 50010022
MNK 300/105/3000 GL 300 105 3.9 3000 300 50010023
MNK 400/55/3000 GL 400 105 3.9 3000 400 50010024
  TC
MNK 50/105/3000 TC 50 105 3.9 3000 50 50020020
MNK 100/105/3000 TC 100 105 3.9 3000 100 50020021
MNK 200/105/3000 TC 200 105 3.9 3000 200 50020022
MNK 300/105/3000 TC 300 105 3.9 3000 300 50020023
MNK 400/105/3000 TC 400 105 3.9 3000 400 50020024