Mrežasti nosač kablova MNK L 2000 H 55mm

MNK regal bočne visine 55 mm sa click sistemom zabravljivanja. Zahvaljujući click sistemu spajanja regala nisu potrebni pričvsni sistemi. Nosač kablova isporučuje se u dužinama 2000 i 3000 mm (korisne dužine). Diametar žice iznosi 3,9 mm.Tip Širina Visina Debljina žice Dužina Korisni presek Šifra artikla
mm mm mm mm cm² GL
MNK 50/55/2000 GL 50 55 3.9 2000 25 50010001
MNK 100/55/2000 GL 100 55 3.9 2000 50 50010002
MNK 200/55/2000 GL 200 55 3.9 2000 100 50010003
MNK 300/55/2000 GL 300 55 3.9 2000 150 50010004
MNK 400/55/2000 GL 400 55 3.9 2000 200 50010005
MNK 500/55/2000 GL 500 55 4.9 2000 250 50010006
MNK 600/55/2000 GL 600 55 4.9 2000 300 50010007
  TC
MNK 50/55/2000 TC 50 55 3.9 2000 25 50020001
MNK 100/55/2000 TC 100 55 3.9 2000 50 50020002
MNK 200/55/2000 TC 200 55 3.9 2000 100 50020003
MNK 300/55/2000 TC 300 55 3.9 2000 150 50020004
MNK 400/55/2000 TC 400 55 3.9 2000 200 50020005
MNK 500/55/2000 TC 500 55 4.9 2000 250 50020006
MNK 600/55/2000 TC 600 55 4.9 2000 300 50020007