TKL navrtka sa oknomTip Otvor Pakovanje Šifra artikla
mm kom
RAH M8 12 50 12000053
RAH M10 12 50 12000054