Nosač kablova SNK

SNK regal sa bočne visine 85 mm. Zahvaljujući podnim upuštenim perforacijama omogućuje se brzo i lako spajanje regala sa konzolom u veličinama od 50 do 600mm. Bočne perforacije 8 x 32 mm omogućuju neophodnu ventilaciju. Podna perforacija prečnika 11 mm, omogućuje direktno vezivanje regala pomoću navojne šipke. Nosač kablova isporučuje se u dužinama 2000mm, 3000mm i 6000mm. Nosač kablova isporučuje se sa svim relevantnim pričvrsnim sistemima.


Tip Širina Visina Debljina Dužina Korisni presek Dozvoljeno opterećenje (kg/m) Šifra artikla
mm mm mm mm cm2 1.5m 2.0m 2.5m PL
SNK 8 10 300 PL 100 85 1 3000 80 183 124 58 10070032
SNK 8 16 300 PL 160 85 1 3000 130 184 126 52 10070033
SNK 8 20 300 PL 200 85 1 3000 160 185 127 55 10070034
SNK 8 30 300 PL 300 85 1 3000 240 183 114 51 10070035
SNK 8 40 300 PL 400 85 1 3000 320 191 113 51 10070036
SNK 8 50 300 PL 500 85 1 3000 400 181 112 52 10070037
SNK 8 60 300 PL 600 85 1 3000 480 178 111 52 10070038
  TC
SNK 8 10 300 TC 100 85 1 3000 80 183 124 58 10070032
SNK 8 16 300 TC 160 85 1 3000 130 184 126 52 12270033
SNK 8 20 300 TC 200 85 1 3000 160 185 127 55 12270034
SNK 8 30 300 TC 300 85 1 3000 240 183 114 51 12270035
SNK 8 40 300 TC 400 85 1 3000 320 191 113 51 12270036
SNK 8 50 300 TC 500 85 1 3000 400 181 112 52 12270037
SNK 8 60 300 TC 600 85 1 3000 480 178 111 52 12270038