Nosač kablova PNKP

PNKP bočne visine 60 mm. Nosač kablova isporučuje se sa svim relevantnim pričvrsnim sistemima. Nosač kablova isporučuje se u dužinama 2000mm, 3000mm i 6000mm.Tip Širina Visina Debljina Dužina Korisni presek Dozvoljeno opterećenje (kg/m) Šifra artikla
mm mm mm mm cm2 1.5m 2.0m 2.5m PL
PNKP 6 10 300 PL 100 60 0.75 3000 58 110 78 46 10040013
PNKP 6 20 300 PL 200 60 0.75 3000 118 102 75 48 10040014
PNKP 6 30 300 PL 300 60 0.75 3000 178 100 74 44 10040015