Ugaona spojnica

Ugaona spojnica korist se za nosače kablova visine 110 mm.

Tip Širina Visina Debljina Šifra artikla
mm mm mm PL
US PNK 11 10 PL 100 110 1 10030280
US PNK 11 16 PL 160 110 1 10030281
US PNK 11 20 PL 200 110 1 10030282
US PNK 11 30 PL 300 110 1 10030283
US PNK 11 40 PL 400 110 1 10030284
US PNK 11 50 PL 500 110 1 10030285
US PNK 11 60 PL 600 110 1 10030286
  TC
US PNK 11 10 TC 100 110 1 10020306
US PNK 11 16 TC 160 110 1 10020307
US PNK 11 20 TC 200 110 1 10020308
US PNK 11 30 TC 300 110 1 10020309
US PNK 11 40 TC 400 110 1 10020310
US PNK 11 50 TC 500 110 1 10020311
US PNK 11 60 TC 600 110 1 10020312