Središnji nosač

Poseduje na sebi navojnu maticu za navojne šipke M8 ili M10. Prilikom montaže potrebno je obratiti pažnju na ravnomernu raspodelu opterećenja.

Tip Dužina Debljina Centralni otvor Pakovanje Šifra artikla
mm mm mm kom PL
SN 10 M8 PL 94 3 M8 10 30010042
SN 16 M8 PL 154 3 M8 10 30010043
SN 20 M8 PL 195 3 M8 10 30010044
SN 30 M8 PL 295 3 M8 10 30010045
SN 10 M10 PL 94 3 M10 10 30010078
SN 16 M10 PL 154 3 M10 10 30010079
SN 20 M10 PL 195 3 M10 10 30010080
SN 30 M10 PL 295 3 M10 10 30010081
  TC
SN 10 M8 TC 94 3 M8 10 30020042
SN 16 M8 TC 154 3 M8 10 30020043
SN 20 M8 TC 195 3 M8 10 30020044
SN 30 M8 TC 295 3 M8 10 30020045
SN 10 M10 TC 94 3 M10 10 30020078
SN 16 M10 TC 154 3 M10 10 30020079
SN 20 M10 TC 195 3 M10 10 30020080
SN 30 M10 TC 295 3 M10 10 30020081