Konzola

Za montažu na zid koristi se anker vijak tipa FBN II. Za montažu konzole na U stub koriste se 2 torban vijka tipa PEKOM M8 x 16. Na konzolu se postavljaju regali koji se učvršćuju torban vijcima tipa PEKOM 6x12mm.

Tip Dužina Visina Debljina Nosivost Pakovanje Šifra artikla
mm mm mm kg kom PL
KZ PNK 50 PL 50 60 2 129 10 30010015
KZ PNK 100 PL 100 60 2 130 10 30010016
KZ PNK 160 PL 160 60 2 131 10 30010017
KZ PNK 200 PL 200 60 2 132 10 30010018
KZ PNK 300 PL 300 60 2 128 10 30010019
KZ PNK 400 PL 400 60 2 126 10 30010020
KZ PNK 500 PL 500 93 2 121 10 30010021
KZ PNK 600 PL 600 93 2 118 10 30010022
  TC
KZ PNK 50 TC 50 60 2 129 10 30020015
KZ PNK 100 TC 100 60 2 130 10 30020016
KZ PNK 160 TC 160 60 2 131 10 30020017
KZ PNK 200 TC 200 60 2 132 10 30020018
KZ PNK 300 TC 300 60 2 128 10 30020019
KZ PNK 400 TC 400 60 2 126 10 30020020
KZ PNK 500 TC 500 93 2 121 10 30020021
KZ PNK 600 TC 600 93 2 118 10 30020022