Ugaona spojnica

Ugaona spojnica korist se za nosače kablova visine 60 mm.

Tip Širina Visina Debljina Šifra artikla
mm mm mm PL
US PNK 6 5 PL 50 60 1 10030148
US PNK 6 10 PL 100 60 1 10030149
US PNK 6 20 PL 200 60 1 10030151
US PNK 6 30 PL 300 60 1 10030152
US PNK 6 40 PL 400 60 1 10030153
US PNK 6 50 PL 500 60 1 10030154
US PNK 6 60 PL 600 60 1 10030155
  TC
US PNK 6 5 TC 50 60 1 10020146
US PNK 6 10 TC 100 60 1 10020147
US PNK 6 20 TC 200 60 1 10020149
US PNK 6 30 TC 300 60 1 10020150
US PNK 6 40 TC 400 60 1 10020151
US PNK 6 50 TC 500 60 1 10020152
US PNK 6 60 TC 600 60 1 10020153