Račva plus VLNK

Račva plus za nosače kablova visine 110 mm. Koristi se kod formiranja raskrsnica u obliku znaka plus.

Tip Širina Visina Debljina Šifra artikla
mm mm mm PL
X VLNK 11 10 PL 100 110 2 20030156
X VLNK 11 20 PL 200 110 2 20030157
X VLNK 11 30 PL 300 110 2 20030158
X VLNK 11 40 PL 400 110 2 20030159
X VLNK 11 50 PL 500 110 2 20030160
X VLNK 11 60 PL 600 110 2 20030161
  TC
X VLNK 11 10 TC 100 110 2 20020193
X VLNK 11 20 TC 200 110 2 20020194
X VLNK 11 30 TC 300 110 2 20020195
X VLNK 11 40 TC 400 110 2 20020196
X VLNK 11 50 TC 500 110 2 20020197
X VLNK 11 60 TC 600 110 2 20020198