Mint

Druga faza projekta MINT je zaključena. Vgrajeni so sistemi kabelskih polic PEKOM.