Pregrada

Pregrada s stransko višino 105 mm se uporablja za ločevanje kablov in napeljav znotraj enega nosilca (kabelskega pladnja).

Vrsta Višina Dolžina Pakiranje Koda članka
mm mm kom PL
P PNK 110 PL 110 3000 50 10030255
  TC
P PNK 110 TC 110 3000 50 10020281