Distančnik za U-steber INOX


Vrsta Debelina Pakiranje Koda članka
mm kom V2A
OD U5 V2A 2 10 10060100
  V4A
OD U5 V4A 2 10 10090100