Objemka 1A E90
Vrsta Širina b Debelina Pakiranje Koda članka
mm mm kom PL
Obujmica 1A PL E90 6 1.5 10 433312400
Obujmica 1A PL E90 10 1.5 10 433312401
Obujmica 1A PL E90 14 1.5 10 433312402
Obujmica 1A PL E90 18 1.5 10 433312403
Obujmica 1A PL E90 22 1.5 10 433312404
Obujmica 1A PL E90 26 1.5 10 433312405
Obujmica 1A PL E90 30 1.5 10 433312406
Obujmica 1A PL E90 34 1.5 10 433312407
Obujmica 1A PL E90 38 1.5 10 433312408
Obujmica 1A PL E90 42 1.5 10 433312409