FIS V300T smesa za hemijsko fiksiranje u svim materijalima


FIS V300T

Za istiskivanje potreban je pištolj za silikon.
Uz svaki patron se dobijaju po dva komada mešača